Doprava

Doprava

AUTOBUSOVÉ MUZEJNÍ LINKY
Pro Ostravskou muzejní noc vypraví Dopravní podnik Ostrava zvláštní bezplatné linky, které zajistí přepravu cestujících mezi zúčastněnými institucemi. V provozu budou celkem tři autobusové muzejní linky označené písmeny A, B, C se společnou výchozí zastávkou Konzervatoř, ze které jsou plánovány odjezdy jednotlivých spojů v každou 15., 35. a 55. minutu. Na zastávce Konzervatoř bude možný vzájemný přestup mezi jednotlivými autobusovými linkami, tak aby cestující mohli navštívit zúčastněné kulturní instituce.