Opatření

OPATŘENÍ

Dvanáctý ročník Ostravské muzejní noci se uskuteční za dodržení všech hygienicko-protiepidemických opatření, která budou v době jeho konání (28. 8. 2021) v platnosti.

ÚČAST JE MOŽNÁ ZA DODRŽENÍ TĚCHTO PODMÍNEK
1. Ve vnitřních prostorách je nezbytné mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2/KN95/N95, nebo nanorouškou.
2. Je nezbytné dodržovat rozestupy, nejedná-li se o osoby ze společné domácnosti
3. Na většině vnitřních akcí bude nezbytné se prokázat dokladem o bezinfekčnosti:
Potvrzením o uplynutí 14 dnů od poslední dávky očkování
Potvrzením o platném PCR nebo antigenním testu provedeném certifikovaným pracovištěm.
Potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 před méně než 180 dny vydaným certifikovaným pracovištěm.
Netýká se dětí do 6 let.

DOPORUČEJEME
Doporučujeme si stáhnout mobilní aplikaci Tečka, díky níž rychle a spolehlivě prokážete údaje o provedeném očkování, prodělané nemoci, nebo platných testech.