Média

TISKOVÁ ZPRÁVA

29. 8. 2021

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC PŘEDČILA OČEKÁVÁNÍ ORGANIZÁTORŮ
V sobotu 28. srpna se po roční přestávce uskutečnil festival Ostravská muzejní noc. Ve všech zapojených institucích je dohromady odhadováno na 8000 vstupů, což předčilo očekávání organizátorů. Zapojilo se 22 organizací, které nabídly volný vstup až do večerních hodin. Tématem dvanáctého ročníku byl Svět v obrazech Jana Ámose Komenského. Festival odstartovalo vystřelování konfet před budovou Nové radnice.

“Nejvíce návštěvníků evidovali v Hasičském muzeu města Ostravy. Velký zájem veřejnosti byl také o Galerii výtvarného umění v Ostravě a Ostravské muzeum. Přes šest set účastníků navštívilo Národní zemědělské muzeum a Důl Michal,” vypočítává Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea.

Cílem Ostravské muzejní noci je představit kulturní instituce s netypickým programem, v době, kdy už obvykle mívají zavřeno, a navíc zdarma. Obrovský ohlas a kvalita vizuálních akcí dokázaly, že vynucené koronavirové pauzy kulturní instituce využily ve svůj prospěch. Až do desáté hodiny večerní byly nejčastějšími návštěvníky festivalu rodiny s dětmi. Pro ně byl připraven program téměř v každé zapojené instituci. Pro Ostravskou muzejní noc je typické, že se do festivalu zapojují také technické památky, knihovny, divadla, umělecké školy, ale i radnice, které tak deklarují svou podporu kultuře ve městě. Skvělá atmosféra byla patrná na všech místech. Historické dopravní prostředky přepravily mezi institucemi 1800 návštěvníků, Dopravní podnik Ostrava je vypravil spolu s autobusovými muzejními linkami zdarma.

“Ještě stále a až do 20. září si můžete za pět nasbíraných razítek z institucí, které jste navštívili během Ostravské muzejní noci, vyzvednout drobný dárek v Galerii výtvarného umění v Ostravě, anebo v Ostravském muzeu,” dodává Jana Malášek Šrubařová, koordinátorka festivalu, a pokračuje “Své zážitky prosím sdílejte na sociálních sítích s hashtagem #ostravskamuzejninoc a třeba se právě vaše fotka stane součástí prezentace příštího ročníku.”

Záštitu nad festivalem převzali primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo. Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Akce je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky.

 

19. 8. 2021

OSTRAVA ZAŽIJE DVANÁCTOU MUZEJNÍ NOC
Po roční přestávce se v sobotu 28. srpna opět koná kulturní festival Ostravská muzejní noc. S volným vstupem se tentokrát zapojí dvacet dva ostravských kulturních institucí, mezi kterými budou návštěvníky převážet muzejní autobusové linky zdarma. Dvanáctý ročník bude zahájen před budovou Nové radnice na Prokešově náměstí v 17.30 hodin. Festivalový program je připraven pro všechny věkové kategorie na různých místech Ostravy od 15.30 hodin až do půlnoci.

Muzejní noc se rychle zařadila k tradičním a velmi oblíbeným událostem, řekl primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura, který nad festivalem převzal záštitu. Doufám, že po dočasném, koronavirem vynuceném, útlumu kulturních a společenských aktivit se letošní ročník Ostravské muzejní noci setká s velkým zájmem návštěvníků. Rád bych všechny pozval už na samotné zahájení před naší radnicí, kde bude až do desáté hodiny večerní připraven bohatý program, včetně možnosti výstupu na radniční věž.

V minulém roce nám pandemie koronaviru vzala celou řadu kulturních a společenských akcí. Takže jsem opravdu rád, že se po roce odmlčení festival opět může konat, navíc s novou energií a vizuální identitou. Návštěvníci si tak opět užijí zajímavý program, netradiční prohlídky a nezapomenutelnou atmosféru večerních akcí v celém městě. Až do půlnoci bude možné navštívit například Galerii výtvarného umění v Ostravě, Národní zemědělské muzeum, národní kulturní památku Důl Michal nebo třeba Galerii Mlejn, řekl Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči, který nad festivalem převzal záštitu.

O FESTIVALU
Inspirací a tématem letošního ročníku Ostravské muzejní noci je Svět v obrazech. Stejně jako učebnice Jana Ámose Komenského i festival nabízí zážitek z vizuální podívané, objevování a poznávání hrou. Ostravská muzejní noc je součástí projektu Dny Fajne rodiny a přináší atraktivní program pro rodiny s dětmi. Dospělým festival nabízí komentované i volné prohlídky výstav a zázemí vybraných zapojených institucí, přednášky, praktické ukázky řemesel, filmové projekce i koncerty. Děti se vyřádí na tvůrčích dílnách a uměleckých i hudebních workshopech všeho druhu, vyzkouší si hašení, prohlédnou si zákulisí divadla i sklepení knihovny, užijí si kvízy, hádanky i dobrodružství.

Novinkou letošního ročníku je zavedení razítkovacích listů, které budou k dispozici ve všech zapojených institucích. Po nasbírání pěti razítek z různých míst bude možné orazítkovaný list vyměnit v Galerii výtvarného umění v Ostravě, nebo v Ostravském muzeu za drobný dárek, a to nejen v den konání festivalu, ale až do konce roku.

Pro přepravu mezi jednotlivými institucemi slouží tři autobusové muzejní linky zdarma. Jízdní řády jsou k dispozici na www.ostravskamuzejninoc.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE
Podrobné informace o programu včetně hodinového harmonogramu naleznete na webových stránkách festivalu, kde je nutné se na vybrané aktivity rezervovat předem. Rezervační systém bude spuštěn v pondělí 23. srpna v 8 hodin. Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

UPOZORNĚNÍ
Pro účast na festivalovém programu bude v mnoha institucích zapotřebí doložit doklad o bezinfekčnosti (doklad o očkování, nebo negativní test, nebo lékařské potvrzení o prodělání nemoci Covid-19). Netýká se dětí do 6 let.

VÝZVA NAKONEC
Sdílejte s námi atmosféru, zážitky i dobrou náladu na sociálních sítích s hashtagem #ostravskamuzejninoc.

ZAPOJENÉ INSTITUCE A JEJICH OTEVÍRACÍ DOBA
Ostravské muzeum 15.30–23.30 / REZERVACE na vybrané akce
Galerie výtvarného umění v Ostravě 17.00–24.00
Radnice města Ostravy 17.00–22.00
CKV, Výstavní síň Sokolská 26 17.00–24.00
CKV, Minikino Kavárna 21.30–23.00
CKV, Klub Atlantik 16.30–20.00
PLATO – platforma pro současné umění 17.00–22.00
Hasičské muzeum města Ostravy 17.00–24.00 / REZERVACE na komentované prohlídky
Antikvariát a klub Fiducia 18.00–22.00
Výtvarné centrum Chagall 17.00–24.00 / REZERVACE na komentované prohlídky
Muzeum a galerie Mlejn 18.00–24.00
Galerie Jáma 10 18.00–22.00
Milan Dobeš Museum 18.00–24.00
Národní zemědělské muzeum 17.00–24.00
Národní památkový ústav 18.00–19.30 / zapojí se komentovanou prohlídkou v centru Ostravy / budova NPÚ bude letos uzavřena / / REZERVACE na komentovanou prohlídku
Důl Michal 18.00–24.00
Dopravní podnik Ostrava 17.00–24.00 / zapojí se přepravou návštěvníků mezi institucemi / Dílny DP Ostrava jsou letos z technických důvodů uzavřeny
Knihovna města Ostravy 17.30–22.00 / REZERVACE na komentované prohlídky
Janáčkova filharmonie Ostrava a Dům kultury města Ostravy 17.30–23.00
Radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 17.00–21.00 / REZERVACE na komentované prohlídky
Studio G 17.00-22.00 / REZERVACE na komentované prohlídky
Lidová konzervatoř a Múzická škola 17.00–22.00

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC se poprvé uskutečnila v roce 2009, kdy se jí účastnilo pouhých 9 subjektů. S každým dalším rokem narůstal počet institucí a zvyšoval se i počet evidovaných vstupů. Nejvíce institucí (celkem 41) se zapojilo v roce 2018. Nejvíce vstupů (celkem 28 576) bylo evidováno v roce 2017. Autobusové muzejní linky přepravují návštěvníky Ostravské muzejní noci zdarma od roku 2010. Slavnostní zahájení před budovou Nové radnice se koná od roku 2013. V roce 2020 se festival nekonal z důvodu koronavirové pandemie.

DNY FAJNE RODINY jsou projektem rodinné politiky statutárního města Ostravy. Navazují na myšlenku Světového dne pro rodinu – připomenout si, jak důležitou roli má rodina v našich životech, a vrátit toto téma do pozornosti veřejnosti. Projekt se taky snaží přispět k oživení dění ve městě, chce podpořit pořádající organizace i samotné rodiny. Do letošního 2. ročníku přehlídky akcí a aktivit pro rodiny s dětmi se zapojilo na padesát organizací a spolků s téměř stovkou akcí na různých místech v Ostravě, konat se bude v termínu 22. 8. – 19. 9. 2021. Součástí je letos i Ostravská muzejní noc. Bližší informace včetně podrobného programu na www.dnyfajnerodiny.cz.

Kontakt pro média: Jana Malášek Šrubařová, 731 691 563, srubarova@gvuo.cz

PARTNEŘI

Záštitu převzal Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostravy, a Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Akce je součástí Dní Fajne rodiny, realizovaných pro podporu ostravských rodin v rámci rodinné politiky statutárního města Ostravy.

Festival finančně podpořili statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.