GALERIE SZTUK PIĘKNYCH W OSTRAWIE, organizacja budżetowa

Dům umění, GVUO
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
info@gvuo.cz
www.gvuo.cz
+420 596 112 566
+420 596 115 425

Pozwólcie się Państwo zaprosić do dziwnego świata obrazów i dźwięków! Aż do sobotniej północy skorzystajcie z możliwości wolnego wejścia na ekspozycję Galerii Sztuk Pięknych. Alternativa Café – otwarta do godz. 24.00

17.00–24.00 WYSTAWY
HYBRID-IN
VÁCLAV BROŽÍK / Rysunki
Honza, Petra / Ekspozycja jednego dzieła ze zbiorów GVUO / HANA PUCHOVÁ

17.00–23.00 LABORATORIUM
Otwarta interaktywna audio-wizualna zabawa dla dzieci i dorosłych. Pozwólcie się Państwo zaprosić do magicznego świata obrazów i dźwięków! Zabawcie się i eksperymentujcie ze światłem, cieniem, kolorami i relaksujcie słuchając muzyki audio. W Laboratorium można uczestniczyć kiedykolwiek w granicach podanego czasu.

17.30 OPTIMISTET
Występ grupy śpiewaczej pod kierownictwem terapeutki muzycznej Jany Sedláčkové, zespołowi będą towarzyszyć grą na bębny Michaela i Daniel Plecháčkovi.

18.00–22.00 TWARZE W OBRAZACH
Pracownia twórcza. Która twarz jest właściwa? Jakie maski najczęściej nakładamy? Zapraszamy do fotografowania fantazyjnych masek różnych wielkości, form i kolorów. Które by ujawniały Państwa osobowość? W pracowni można wziąć udział kiedykolwiek w czasie jej otwarcia. Liczba uczestników ograniczona.

20.00 CI3
Koncert Ostrawskiego Trio powstałego ewolucyjnie z kapeli Café Industrial, uprawiającego różne style muzyczne. František Kuča – gitara, śpiew, Kristýna Krompolcová – kontrabas, Viktor Dořičák – perkusja.

22.00 AKCJA WIZUALNO-DŹWIĘKOWA
Występ ostrawskiego DJ-a DLKT i VJ Jakuba O., członków kolektywu Audio Video Bass.
DLKT pojmują elektroniczną muzykę taneczną jako opensource. Za pośrednictwem djingu przenoszą to podejście na swoje zestawy, w których swobodnie łączą przeważnie bardziej eksperymentalne formy tzw. hardcore brytyjskiej muzyki tanecznej z tymi mniej tradycyjnymi.
Jakub O. w vjingu skoncentruje się na wystawę HYBRID-IN, dokładniej na konkretnych dziełach. Chodzi o sposób ich recyklacji. Kompozycyjnie obraz skieruje się na poszczególne struktury i kształty dzieł. Już wzmankowane zardzewiałe blachy, rusztowania, gips, piankę konstrukcyjną, polyuretan, plytę wiórową, polistyren, śmieci itd. Jeśli chodzi o formę vjing będzie pod wpływem muzyki tanecznej. Praca ze światłem i ciemnością ma na celu wytworzenie atmosfery kontrastu ze spokojnymi, mozaikowymi płaszczyznami i rytmicznymi pierwiastkami muzyki tancecznej.