OSTRAWSKIE MUZEUM

Masarykovo náměstí 1, 728 41 Ostrava
muzeum@ostrmuz.cz
www.ostrmuz.cz
+420 597 578 450

15.30–23.30
Część programu będzie przebiegać w budynku muzeum, a część w jego pobliżu przed muzeum.

20.00, 21.00, 22.00 ZWIEDZANIE WYSTAWY Z PRZEWODNIKIEM DZIEKUJE ZA PARK  / muzeum
Istnieje konieczność rezerwacji miejsca www.ostravskamuzejninoc.cz

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 QUIZY DO WYSTAWY DZIEKUJE ZA PARK / muzeum
Istnieje konieczność rezerwacji miejsca www.ostravskamuzejninoc.cz

15.30, 17.30, 18.30 WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM NA TEMAT OGRODY OZDOBNE I UZYTKOWE W MIASTACH W CZASACH  / rynek
Początek wycieczki przed budynkiem Muzeum Ostrawskiego. Trasa prowadzi od Muzeum Ostrawskiego przez ulicę Strzelniczą do ogrodu na plebanii, dalej koło ogrodu komunalnego na Czarnej Łące na ulicę Vojanovu aż do chrząszczowiska na placu Dr. E. Beneša.
Chodzi o wycieczkę z przewodnikiem i zadaniami dla rodzin z dziećmi na temat historii, drzew, ziół, owadów, głazów narzutowych oraz rzeźb w centrum miasta.

od 15.30 WARSTZTATY TWÓRCZY / náměstí
– Zdobienie toreb z materiału
Cena wyrobów jest jednolita – 50 koron/sztukę.

21.30 POCHÓD MAZORETEK ZE ŚWICACYMI BATONAMI / rynek