NARODOWY INSTYTUT KONSERWATORA ZABYTKÓW, filia w Ostrawie

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
ul. Odboje 1, Moravská Ostrava
sekretariat.ostrava@npu.cz
www.npu.cz/cs/uop-ostrava/
+420 595 133 903

18.00 POCHWAŁA DNIA POWSZEDNIEGO / spotkanie przed Kawiarnią Elektra
Wycieczka po centrum Ostrawy z kurator Renatou Skřebskou, która opowie o ostrawskiej plastyce architektonicznej i artybutach pracy, transportu, handlu i pieniądza.

Dowiedzą się Państwo więcej o pracach rzeźbiarzy Augustina Handzela, Josefa Kubíčka, Otakara Švece, Břetislava Bendy, Julia Pelikána, Ladislava Šalouna, Karla Dvořáka, Václava Macha, Josefa Axmana, Rudolfa Březy, Jana Laudy, Antonína Ivanského.
System rezerwacyjny na zwiedzanie z przewodnikiem będzie otwarty 23. 8. 2021 na www.ostravskamuzejninoc.cz

W minionym roku wydaliśmy publikację „Oslava všedního dne” (pol. Pochwała dnia powszedniego). Architektoniczna plastyka z atrybutami pracy, transportu, handlu i pieniądza.
Powyższy temat nigdy nie był w ramach Republiki Czeskiej kompleksowo opracowany. Na podstawie drobiazgowych badań terenowych oraz dokumentacji okazało się, że większość znaczących realizacji rzeźbiarskich o tematyce pracy powstała między latam 20-tymi i 50-tymi minionego wieku. Jednym z celów publikajci jest ukazanie jakości i wartości tych dzieł, danie impulsu i wsparcia ich ochrony i zachowania.

Publikację zakupicie Państwo w e-shopie NPÚ – Narodowego Konserwatora Zabytków lub w filii ostrawskiej (ul. Odboje 1) za 530 koron.