DŮL MICHAL

ČSA 95/413
715 00 Ostrava-Michálkovice
dulmichal@npu.cz
www.dul-michal.cz
+420 603 326 731

18.00–24.00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ AREÁLU DOLU MICHAL 
Mezi 18 a 24 hodinou bude pro veřejnost zpřístupněna administrativní budova Dolu Michal, přičemž návštěvníci mohou navštívit výstavu české malířky Kateřiny Barabášové, či se zúčastnit workshopu odlévání kovových plaket (18.00–22.00). Rezervace není nutná.

19.00–20.00, 20.30–21.30, 22.00–23.00 NOČNÍ PROHLÍDKA DOLU MICHAL S PRŮVODCEM
V průběhu večera se uskuteční 3 speciálně připravené noční prohlídky Dolu Michal s průvodcovským výkladem. Zájemci o prohlídku projdou administrativní budovou do těžní budovy, areálem Dolu Michal a prohlídku zakončí u funkčního parního stroje. Rezervace není nutná.

19.00–21.30 ANIMAČNÍ VÝTVARNÝ PROGRAM PRO DĚTI NA VÝSTAVĚ KATEŘINY BARABÁŠOVÉ 
Animační výtvarný program pro děti probíhající v administrativní budově Dolu Michal připravený pro výstavní projekt Distorted World české malířky Kateřiny Barabášové. Program je vhodný pro děti od 4 do 13 let. Děti se mohou připojit kdykoli v časovém rozmezí 19.00–21.30 hodin. Na průběh programu budou dohlížet studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Rezervace není nutná.