PLATO – městská galerie současného umění, p.o.


Janáčkova 22 (bývalý hobbymarket Bauhaus v centru)
info@plato-ostrava.cz
www.plato-ostrava.cz
+420 702 206 099

PODTITUL: RITUÁL PROMĚNY
Blíží se termín, kdy se PLATO přestěhuje do nového. Přesuneme se jen o kousek dál do zrekonstruované budovy historických jatek v našem sousedství. Tento akt bereme jako příležitost rozloučit se, poděkovat minulému a přivítat to nové, budoucí, a to nejen na úrovni instituce, ale také na té osobní.
Letošní Ostravskou muzejní noc proto zasvětíme rituálu proměny. Proces umocníme rituálním ohněm, který bude po celou dobu hořet na zahradě, a především přítomností Velkého šamana. S ním obřadně ukončíme akt proměny společnou oslavou.

17.00–21.00 OLTÁŘ OBĚTIN
Před hlavním vstupem, workshop
Průběžné společné dotváření oltáře symbolizujícího přeměnu minulého na budoucí, tak jako přesun PLATO ze stávajícího sídla do nového. Oltář můžete zdobit přírodními obětinami, které si sami vyrobíte z rostlin, květin a semen. Oltář na konci akce rituálně spálíme při obřadu Svlékání kůže.

17.00–21.00 OHEŇ PROMĚNY
Zahrada (vstup bočním vchodem z ul. Janáčkova), workshop
Vyrábění osobní přírodní obětiny, jejíž součástí může být text zachycující záměr nebo přání něčeho, co by mělo projít transformací/proměnou. Zprávu lze psát na papír nebo dřevo a její naplnění pak stvrdit vhozením do ohně. Akt spálení můžete provést individuálně nebo v každou celou hodinu, v době Rituálu proměny, společně s Velkým šamanem.

18.00, 19.00 a 20.00 RITUÁLY PROMĚNY
Zahrada, rituál
Třikrát za odpoledne a večer provede Velký šaman u ohně mystický rituál, jehož součástí bude i spálení drobných obětin vyrobených na místě návštěvníky. Magické!

21.00 SVLÉKÁNÍ KŮŽE
Zahrada, hlavní společný rituál s návštěvníky
Vrcholný okamžik večera. Během hlavního rituálu Svlékání kůže společně spálíme oltář s obětinami a Velký šaman pronese proslov. Účinnost jeho mocných slov může podpořit zvukový doprovod vás, návštěvníků. Připravíme pro vás předměty ke chrastění, štěrkání, cinkání i bubnování, ale můžete vytáhnout i klíče…

21.15 OSLAVA
Zahrada, hudba a opékání
Transformační proces zakončíme oslavou nového příchozího stavu hudbou, tancem, jídlem a pitím za doprovodu kapely Mamalör. Veganský nebo masový špekáček s chlebem na závěrečné opékání bude k prodeji v bistru PLATO Café.
———–

17.00–22.00 VOLNÁ PROHLÍDKA VÝSTAV:
Lenka Klodová: Koženka a jiné imitace
Lili Reynaud-Dewar: Beyond the Land of Minimal Possessions
Kris Lemsalu Malone: Lazy Flower
Taus Makhacheva: Baida
Micol Assaël: Converting Words
Lukáš Jasanský a Martin Polák: Předácký kus
Josse Pyl: O a A, K, R a S

Tyto výstavy jsou součástí cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach a jeho prvních dvou částí „Proměna“ a „Čas oplakávání“.
Po celou dobu akce bude otevřeno také bistro PLATO Café.