VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ 26

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.
Sokolská třída 26
702 00 Ostrava
www.ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
sokolska26@ckv-ostrava.cz
+420 596 138 937

Výstavní síň Sokolská 26, která je provozována Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava – příspěvkovou organizací Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zahájila svou činnost v roce 1993. Nachází se, jak již napovídá její název, v prvním patře historické vily na Sokolské třídě 26. Dramaturgie již od počátku uvádí výrazné a nezpochybnitelné umělecké osobnosti, které vytvářejí a naplňují pojem soudobé české výtvarné scény. Prezentována jsou nejen díla předních českých i některých zahraničních výtvarníků, ale jsou pořádány také skupinové výstavy, převážně mladých umělců z různých regionů. Kurátory výstav jsou Ing. Milan Weber a Mgr. Jan Kudrna.

17.00–24.00 VOLNÝ VSTUP DO EXPOZIC
Argišt Alaverdyan – Multitasking II.
Argišt Alaverdyan je zástupcem nejmladší malířské generace. Záhy po ukončení studií na AVU (Z. Beran, V. Skrepl a M. Mainer) se prosadil u odborné veřejnosti a účastnil se mnoha skupinových i samostatných přehlídek. Byl také oceněn v rámci 11.ročníku ceny kritiky za mladou malbu. V aktuální sérii zkoumá fenomén multitaskingu, který se v posledních letech vžil do běžně používaného pojmosloví, byť jde o termín s oblasti informatiky. Autor pomocí precizní malby a pro něj typického jemnocitu, který je patrný především v práci s barvou, analyzuje a ztvárňuje paralelní procesy, které se odehrávají v prostředí operačních systémů. Malba je pro něj prostředkem naprosto rovnocenným vědecké a technické podstatě vyobrazených témat.

18.00–19.30 ADOLF DUDEK – VESELÉ KRESLENÍ PRO DĚTI
Zábavná, interaktivní show, při které se pobaví i dospělí. Vtipnou formou vás seznámíme se skutečným ilustrátorem dětských knih a jeho prací. Vyzkoušejte si, jak snadno se dá cokoli nakreslit, a to pouze prostřednictvím základních geometrických tvarů. Součástí show jsou soutěže a hlavně humor!

18.00–20.00 MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
Proměňte svá malá zlatíčka v roztomilého tygra nebo zlou čarodějnici.

20.00–22.00 EXPERIMENTÁLNÍ WORKSHOP KOLÁŽ/DEKOLÁŽ/ASAMBLÁŽ 
Hravý umělecký workshop, na kterém budeme společně zkoumat plochy a prostor. Inspirací bude výstava Argišta Alaverdyana, v jehož malbách lze spatřit iluzi prostoru. Vyzkoušíme si nejrůznější techniky kolážového tvoření. Budeme vrstvit také do prostoru, tudíž se budeme pohybovat na hraně koláže a asambláže. Každý si přijde na své, jde o experimentální formu umění. Součástí workshopu bude také povídání o těchto technikách. Pojďme si společně zaexperimentovat a vytvořit něco unikátního. Těšíme se na Vás!