OSTRAVSKÉ MUZEUM, p.o.

Masarykovo náměstí 1, 728 41 Ostrava
muzeum@ostrmuz.cz
www.ostrmuz.cz
+420 597 578 450

15.30–23.30
Část programu se uskuteční v budově muzea. Tvůrčí dílny pro vás budou připraveny v podloubí a zbylá část proběhne v okolí muzea viz program vycházky.

20.00, 21.00, 22.00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY DĚKUJI ZA PARK / muzeum
Rezervační systém na komentovanou prohlídku bude spuštěn 23. 8. 2021 na www.ostravskamuzejninoc.cz

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 KVÍZY K VÝSTAVĚ DĚKUJI ZA PARK / muzeum
Zhlédnutí výstavy je pouze drobná výhoda, nikoliv nutnost pro účast. Rezervační systém bude spuštěn 23. 8. 2021 na www.ostravskamuzejninoc.cz

15.30, 17.30, 18.30 KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY NA TÉMA OKRASNÁ A UŽITKOVÁ ZAHRADA VE MĚSTĚ / náměstí
Začátek před budovou Ostravského muzea. Jedná se o komentovanou vycházku s pracovními úkoly pro rodiny s dětmi o historii, stromech, bylinách, hmyzu, bludných balvanech a sochách v centru města. Trasa vede od Ostravského muzea přes Střelniční ulici do Farské zahrady, dále kolem komunitní zahrady na Černé louce na ulici Vojanovu a k broukovišti na náměstí Dr. E. Beneše. Vycházka je zakončena tvůrčími dílnami v Ostravském muzeu. 
Z důvodu nepříznivého počasí mohou být vycházky zrušeny.

od 15.30 TVŮRČÍ DÍLNY / náměstí
– zdobení látkových tašek
Cena: 50 Kč 

21.30 PRŮVOD MAŽORETEK SE SVÍTÍCÍMI TYČEMI PO NÁMĚSTÍ  / náměstí

Změna programu vyhrazena

 

KOLONÁDA V KOMENSKÉHO SADECH
Realizuje: Elegant Ostrava
Ve spolupráci: Jazz Monkeys, Ostravské pěšiny, Ostravské muzeum

15.00–16.00 SWINGOVÁ TANEČNÍ ŠKOLA PRO ZAČÁTEČNÍKY JAZZ MONKEYS S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
 Vstup zdarma.

16.00–20.00 KONCERT POCKER DIXIELAND JAZZ BAND
Tančírna, swingové taneční vystoupení, piknik. Vstup zdarma

20.30–22.00 KINEMATOGRAF
„1. republika v Ostravě 1918–1938“ / Unikátní krátký film z archivu Ostravského muzea.
„Moravská část Ostravy v historických fotografiích1880 – 1945″ / Lexův kinematograf – projekce historických fotografií s výkladem. Vstupné dobrovolné.

 

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY OSTRAVSKÝCH PĚŠIN
průvodce: P. L. PŘENDÍK

16.30 ERNST KORNER: PRVOREPUBLIKOVÉ PALÁCE MORAVSKÉ OSTRAVY
Komentovaná vycházka představuje výrazné stavební realizace jednoho z nejkvalitnějších architektů meziválečné Ostravy. Sraz na zastávce MHD Elektra. Vstup zdarma.

18.30 ZA VŮNÍ OSTRAVSKÝCH KAVÁREN 
Komentovaná vycházka představí příběh ostravských kaváren v letech 1850–1945. Sraz u Minikino kavárny. Vstup zdarma.