LIDOVÁ KONZERVATOŘ A MÚZICKÁ ŠKOLA

 

KONTAKT:

Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o.
Wattova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz

sekretariat@lko.cz
www.lko.cz
+420 596 136 805, +420 603 289 098

18.00–22.00

18.00–20.00 TVOŘÍME VLASTNÍ ORIGINÁLNÍ ŠPERK / taneční sál
Tvůrčí dílna
Děti seznámíme s navlékacími technikami a umožníme jim vytvořit si originální náramek nebo náušnice. Dospělým návštěvníkům předvedeme drátěné šperkařské polotovary a jiné komponenty a naučíme je, jak postupovat při výrobě drobných šperků. Účastníci tvořivé dílny tak získají možnost vytvořit si vlastní jednoduché šperky. Součástí dílny bude představení působnosti a programové nabídky výtvarného oddělení Lidové konzervatoře, příspěvkové organizace.

18.00–19.00 KONCERT KLASICKÉ HUDBY / koncertní sál
S klasickým repertoárem vystoupí posluchači, pedagogové a jejich přátelé.

21.00–22.00 KONCERT ODDĚLENÍ JAZZU A POPULÁRNÍ HUDBY / koncertní sál
Vystoupí posluchači, pedagogové a přátelé oddělení jazzu a populární hudby.
Součástí obou koncertů bude seznámení s uměleckou programovou nabídkou hudebního oboru Lidové konzervatoře, příspěvkové organizace.
Všechny akce se budou konat v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy ve Wattově ulici č. 5 v Ostravě-Přívoze.