NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
ul. Odboje 1, Moravská Ostrava
sekretariat.ostrava@npu.cz
www.npu.cz/cs/uop-ostrava/ostrava@npu.cz
+420 595 133 903

18.00 OSLAVA VŠEDNÍHO DNE / sraz před Kavárnou Elektra
Procházka centrem Ostravy s kurátorkou Renatou Skřebskou, která Vás provede ostravskou architektonickou plastikou s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Od kavárny Elektra se vydáme ulicí Nádražní směrem k budově radnice. Dozvíme se více o dílech sochařů Augustina Handzela, Josefa Kubíčka, Otakara Švece, Břetislava Bendy, Julia Pelikána, Ladislava Šalouna, Karla Dvořáka, Václava Macha, Josefa Axmana, Rudolfa Březy, Jana Laudy, Antonína Ivanského.
Rezervační systém na komentovanou prohlídku bude spuštěn 23. 8. 2021 na www.ostravskamuzejninoc.cz

V loňském roce jsme vydali publikaci Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Uvedené téma nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno.
Na základě podrobného terénního výzkumu a dokumentace se ukázalo, že většina stěžejních sochařských realizací s tematikou práce vznikla mezi 20. až 50. lety minulého století a jedním z cílů publikace je poznání kvality a hodnoty těchto děl, podnícení a podpora jejich ochrany a zachování.
Publikaci zakoupíte v eshopu NPÚ nebo ostravském pracovišti NPÚ (Odboje 1) za 530 Kč.