NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

Vítkovice 3033
703 00 Ostrava-Vítkovice
nzm.cz/ostrava
ostrava@nzm.cz
+420 777 485 152

17.00–24.00 VOLNÁ PROHLÍDKA EXPOZIC A VÝSTAV
– Jindřich Štreit a lidé v zemědělství
– Zemědělská technika
– Výstava 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích
– Depozitář potravin
– Galerie českých potravin

 

18.00 BESEDA S JINDŘICHEM ŠTREITEM
Výstava fotografií Jindřich Štreit a lidé v zemědělství
Vzpomínky fotografa na období, kdy pracoval v podniku Státní statky Bruntál (oborový podnik, odštěpný závod 08 Rýžoviště).

 

20.00–24.00 NOČNÍ SMĚNA

Které stroje o žních pracují i v noci?
Dnes probíhají zemědělské práce nikoli výjimečně i v noci, včetně např. setí. V expozici zemědělské techniky si po setmění můžete prohlédnout mlátičky a kombajny, které jsou podstatné pro efektivní sklizeň.

Co se děje v pivovaru po setmění?
V nepřetržitém provozu jela varna a spilka. Na třísměnný provoz pracovala sladovna a stáčírna do lahví. Dále kotelna, strojovna a údržba. Práce v pivovaru měla i určitá specifika vycházející z povahových vlastní prvního sládka. Ten pedanticky vyžadoval čistotu v provozu a brzy ráno, často ještě za tmy obcházel jednotlivé provozy a zjišťoval stav práce.

 

TAJEMSTVÍ MLÉKA 17:00–20:00

Pojďte s námi poodhalit tajemství mléka a zkusit odpovědět na otázky:
Kolik mléka musím denně vypít? Je mléko zdravé?
Kolik mléka je potřeba na výrobu jogurtu nebo sýru? Kdo nám krade vápník?

CO VŠE SI MŮŽETE VYZKOUŠET?

  • výroba sýřeniny – pomocí kyselé hydrolýzy se mléko srazí – výsledek sladký sýr (tvaroh) a syrovátka
  • povrchové napětí mléka – barevná duha na povrchu mléka pomocí potravinářského barviva a saponátu
  • pH mléka a porovnání s vybranými nápoji – pomocí pH papírku změření pH mléka, vody, octu, coly….
  • senzorická analýza – účastníci určují podle senzorických vlastností o jakou komoditu se jedná (mléko, voda….)
  • hledání ztraceného vápníku – význam vápníku v mléce – ukázka odvápněné kosti a vysvětlení významu vápníku pro lidský organizmus

Program ve spolupráci s fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Ústav analýzy a chemie potravin – Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D.

ČEPOVANÝ RADEGAST PŘED BUDOVOU NZM U PŘÍLEŽITOSTI VÝSTAVY 50 LET PIVOVARU RADEGAST V NOŠOVICÍCH

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ