RADNICE MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

náměstí Dr. E. Beneše 555/6
702 00 Ostrava
hlajcikova@moap.ostrava.cz
www.moap.cz

 

17.00–21.00
Mezi 17 a 21 hodinou bude pro veřejnost zpřístupněna vstupní hala, první patro budovy radnice a výstavní síň Dvorana (prostory bývalé městské knihovny).

17.00–21.00 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STUDENTŮ LIDOVÉ KONZERVATOŘE OSTRAVA
Studenti tvořili pod vedením Jakuba Kožiála.

18.00, 19.30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA RADNICE A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Lenka Kocierzová provede zájemce budovou radnice a blízkým okolím. Rezervační systém na komentovanou prohlídku bude spuštěn 23. 8. 2021 na www.ostravskamuzejninoc.cz

19.00, 20.30 KLASICKÉ A POPULÁRNÍ PÍSNĚ / výstavní síň Dvorana (bývalé prostory městské knihovny)
Pásmo klasických a populárních písní přednese člen opery NDM Sergej Zubkevič.

Ve dvoraně radnice se budete moci osobně setkat se Zuzanou Ožanovou, starostkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Pro děti budou připraveny drobné zábavné i výtvarné aktivity.